top of page

朱震軒考慮休學 入娛圈追夢


年僅19歲的朱震軒表示在英國求學,正修讀大學第1年,但因疫情及放暑假關係回港,又指於學校有參加話劇小組,對演藝工作甚有興趣,揚言考慮休學,全情投入娛圈追夢。


至於24歲的鄭杞瑤希望憑今次比賽躋身娛圈。問到為何不早幾年計劃?她坦言:「啱啱箍完牙,覺得可以試吓。(想唱歌定做戲多啲?)乜都想試,唱歌要練,我自己就拍開廣告,正職係行為治療師,幫助有需要嘅小朋友。(諗住辭職?)如果真係有機會,我樂意嘅。」並感激唐安麒出手相助,成功收身。

Комментарии


bottom of page